Top 12
Image default
Computers / Internet

Het belang van een schoorsteenveger

Veel woningen in Nederland zijn nog voorzien van een schoorsteen. Het is een mooie toevoeging aan het huis en brengt sfeer, zowel binnen- als buitenshuis. Zoals ieder onderdeel in de woning eist een schoorsteen ook regelmatig onderhoud. Hierbij is het onderhoud van groot belang voor zowel de kwaliteit van de woning als de gezondheid van bewoners.

Een schoorsteen is zelf te reinigen, al is het essentieel om deze handeling zorgvuldig uit te voeren. Indien er een gedeelte wordt vergeten, kan dit ook tot problemen leiden. Mede door deze reden kiezen veel huishoudens ervoor om een schoorsteenveegbedrijf in te huren.

Waarom moet ik de schoorsteen vegen?

Er is sprake van achterstallig onderhoud als de schoorsteen voor een langere tijd niet onderhouden is. Helaas kan achterstallig onderhoud leiden tot gevaarlijke situaties. Om deze gevaren te voorkomen, is het essentieel om de schoorsteen regelmatig te onderhouden. Daarnaast stellen ook verzekeringsmaatschappijen de verzekerden verplicht om de schoorsteen jaarlijks te laten vegen. Indien deze plicht niet is nagevolgd en leidt tot problemen, zal de verzekeringsmaatschappij de ontstane schade niet vergoeden.

Waarvoor veeg je de schoorsteen?

Door de schoorsteen jaarlijks te vegen, zal een ophoping van roet in het rookkanaal voorkomen worden. Indien het roet zich wel zal ophopen, zal er een teerachtige laag ontstaan in het rookkanaal. Deze laag is erg brandbaar, waardoor de laag op termijn zal leiden tot een schoorsteenbrand. Daarnaast zullen de schoorsteenvegers de brandbare onderdelen in het kanaal, zoals vogelnesten, direct verwijderen om een eventuele brand te voorkomen.

Tot slot zal de reiniging van de schoorsteen helpen bij voldoende toevoer van zuurstof, zodat er een goede verbranding kan worden gerealiseerd in de schouw. Voldoende zuurstof voor een goede verbranding kan een risico op koolmonoxide in de woning voorkomen.

http://pieterlorje.nl