Top 12
Image default
Computers / Internet

Internet Marketing, marketing in het digitale tijdperk

De klassieke marketing is tegenwoordig niet meer te vergelijken met de moderne internet marketing. Internet marketing wordt ook wel online marketing genoemd daar het de marketing methode is die gehanteerd wordt om online (op het internet) zo goed mogelijk geprofileerd te worden en blijven, zodat uw doelgroep gebruik gaat en blijft maken van uw producten of diensten. Internet Marketing evalueert nog steeds door het steeds wijzigende aanbod aan tools en platformen op het internet. Daarnaast heeft de verschuiving van PC´s, naar laptops, naar tablets en smartphones ook duidelijk gevolgen op internet marketing.

Onderdelen van internet marketing

Internet marketing bestaat uit vele verschillende onderdelen. Van het “klassieke” e-mail marketing tot augmented marketing, met daarnaast nog ondersteunende takken zoals bijvoorbeeld artikel marketing en branded content. Vooral de boeiende nieuwe termen maken het niet eenvoudig voor buitenstaanders. In het kort enkele onderdelen: E-mail marketing: Richt zich direct per mail op een grote groep bedrijven mensen. Wordt steeds minder gebruikt, daar de regelgeving het steeds moeilijker maakt en daarnaast niet meer effectief is gezien het feit dat de meeste ontvangers geen interesse hebben en segmentatie/doelgroep moeilijk is; Content marketing: Het informeren van een doelgroep op basis van relevante, waardevolle content met als doel de doelgroep te interesseren en te binden; Artikel marketing: Eigenlijk een onderdeel van content marketing. Het doel van artikel marketing is goed content creëren en managen ten behoeve van content marketing; Digital marketing: Maakt gebruik van digitale “hulpmiddelen” zoals video (bijv. YouTube), social media en dergelijke om interactief met de doelgroep te communiceren; Augmented marketing: Een nieuw onderdeel van internet marketing. Augmented marketing maakt gebruik van “virtual reality” en 3D technieken om producten, diensten of organisaties te visualiseren. Waarbij het gevoel ontstaat dat het “live” plaatsvindt; Branded content: Hiermee wordt een bepaald merk (brand) zoveel mogelijk herkenbaar neergezet. Bijvoorbeeld in films uit Nederland zie je vaak dat de mensen Heineken bier drinken en in de koelkast hebben. Doel is dat consumenten zich ermee verbinden.

Conclusie In de nog steeds snel veranderende online- internet wereld is marketing ook zeer dynamisch. Nieuwe definities, modellen, technieken en onderdelen komen net zo snel als ze weer verdwijnen, waarbij soms het wiel voor de 2de of 3de keer wordt uitgevonden. Wat opvalt is, sinds de mensheid dankzij het internet steeds toegankelijker en mondiger is geworden, dat de rol van content marketing binnen internet marketing altijd al een belangrijke rol heeft gespeeld en dat deze rol steeds belangrijker is geworden. Al worden er soms extra termen aan toegevoegd.