Top 12
Image default
Computers / Internet

Het verschil tussen een WW-uitkering en transitievergoeding

Indien u ontslagen wordt, kan het lastig zijn om op de juiste manier te handelen. Zo kan het zijn dat je deze situatie voor de eerste keer meemaakt of dat je erg hoog in je emoties zit. Hierdoor is het belangrijk om vooraf te weten wat je kunt verwachten na dit ontslag, zodat je geen verkeerde keuzes maakt.

Na het ontslag is het mogelijk dat je een onbepaalde periode werkloos zult zijn. Een ontslag komt immers vaak onverwachts, waardoor je hoogstwaarschijnlijk nog niet bezig was met het zoeken naar een andere baan. Om deze periode financieel door te komen, zijn er enkele afspraken gemaakt.

WW-uitkering

Een WW-uitkering is een afkorting van de ‘Werkloosheiduitkering’. De naam spreekt al voor zich: je kunt deze uitkering aanvragen, indien u geheel of gedeeltelijk werkloos bent. De uitkering is vanaf 1 week voordat u werkloos bent verklaard, aan te vragen en zal worden betaald door de UWV. Wacht niet te lang met de aanvraag, de uitkering kunt u uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aanvragen. Als u de uitkering later aanvraagt, zal u tijdelijk een lagere uitkering ontvangen. Let op: over de WW-uitkering hoeft u geen WW-premie te betalen en zal u alleen ontvangen als u dit zelf aanvraagt.

Transitievergoeding

Naast de WW-uitkering zul je als ex-werknemer ook een transitievergoeding ontvangen. Deze extra vergoeding heeft verder geen invloed op de WW-uitkering. De transitievergoeding zal worden betaald door uw werkgever. Echter heeft u enkel recht op een transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract beëindigd. In deze situatie is de werkgever verplicht om de ontslagen werknemer een transitievergoeding te betalen. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de loon en dienstjaren. Zo kunt u de transitievergoeding berekenen door 1/3e maandsalaris per dienstjaar te bepalen. Let op: de transitievergoeding hoeft u niet zelf aan te vragen.

http://transitievergoeding.nl